Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit (35.805)

-
35805

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer