Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

-
35572 / 32140, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

De commissie verzoekt de staf om na te gaan of de fracties van de PvdD en 50PLUS in nader schriftelijk overleg willen treden met de staatssecretaris van Financiën over het rapport van de Commissie Draagkracht en zo ja, op welke termijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren