Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)

- T02917

Toezegging De Kamer voor de zomer een zoek-de-verschillenanalyse toe te zenden waarbij de aanbevelingen van de FATF naast de huidige implementatie van de antiwitwasrichtlijn worden gelegd (35.245)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 8 februari 2021 (35245, H) voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging T02917 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren