Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Kabinetsreactie Rli-advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Brief van de minister en staatssecretaris van I&W met de kabinetsreactie op het Rli-advies "Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid"; Raad voor leefomgeving en infrastructuur

De commissie besluit de brief van de minister en staatssecretaris van I&W van 30 juni 2021 (EK 31305 / 33411, A), te betrekken bij de bespreking van het volgende MIRT-overzicht bij de begroting en het gesprek met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 5 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra