Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juli 2021
1. Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK wordt geleverd door de fracties van de VVD (Klip-Martin), het CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), de PvdA (Crone), de SP (Janssen) en de OSF (Raven). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Mededelingen en informatie

Ambtelijke navraag naar aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf

De commissies nemen kennis van de uitkomst van de ambtelijke navraag naar de aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf die bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra