Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210008 - Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

-
Mededelingen en informatie

De stand van zakenbrief covid-19 van 18 juni 2021 aan de Tweede Kamer (bijlage bij 35526/25295, BQ), inclusief het plan van aanpak voor de overgang naar de endemische fase, kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren