Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)

- 35695, E en T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Motie van het lid Nicolaï over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid; Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer; Toezegging Verslag bijeenkomst vervoerders aanbieden (35.526)

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van J&V van 5 juli 2021 (35695, G) over de motie-Nicolaï. De brief kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren