Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (35.807)

- 35807, I (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. over een realistische ondergrens van de prevalentie van het aantal geschatte besmettelijke personen; Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

De reactie op de brief van 1 juli 2021 (35807, I) over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. wordt deze week verwacht en kan desgewenst worden betrokken bij het debat van 13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren