Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 35570 IV / 34269, T

Brief van de staatssecretaris van BZK over ACS Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie besluit de brief over de ACS Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021 (35570 IV / 34269, T) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman