Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213) (T02928)

- T02928; 35213, U

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport over de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit toezegging T02928 aan te merken als 'deels voldaan' en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2022. De commissie ziet de rapportage over de discussie met betrekking tot het nader rubriceren van de wetgevingstoets op het VN-verdrag handicap met belangstelling tegemoet. In afwachting van die rapportage ziet de commissie voor dit moment af van nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl