Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)

-
35518 / 35572, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren