Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2022 (35.708)

- 35708

Fiscale verzamelwet 2022

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren