Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizen (35.864)

-
35864

Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden plenair af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra