Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Zelftesten (35.807) (T03146)

-
35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief van 6 juli 2021 met de aangeboden ministeriƫle regeling en amvb (35526/25295, BS en bijlagen) voor kennisgeving aan. Toezeggingen T03143, T03145, T03146 en T03147 blijven als openstaand geregistreerd staan en worden op 14 september 2021 opnieuw besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren