Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf (35.104) (T02942)

-
Toezegging T02942

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BOVM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie besluit de brief van 8 juli 2021 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, J) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02942 - Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf - was reeds op 15 juni 2021 als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra