Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XV)

-
35850 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl