Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 juli 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.796)

-
35796

Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer