Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regionaal Economisch Beleid (29.697)

- Oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland

Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (I /II 29697, F / 104)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (29697, F/104) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer