Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

-
35572 / 32140, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester) met steun van de fracties van SGP, 50PLUS en PvdD. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren