Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210019 - Bevordering van een Europese benadering van artificiële intelligentie

-
E210019

Commissiemededeling: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie bevorderen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren