Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210016 - Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

-
E210016

Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 6 september 2021 (35857, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren