Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

- 35538 / 25295 / 27529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 en besluiten dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra het in de brief aangekondigde standpunt op het advies van de Gezondheidsraad is ontvangen.

- 35538, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 9 september 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer