Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Tekort leerkrachten en kinderopvangverzorgers BES(t) 4 kids (34.775, D) (T02993)

- T02993 / 35570 IV, U

Brief van de minister van OCW en voor BVOenM over de voortgang van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

De commissie besluit toezegging T02993 als voldaan aan te merken en neemt de brief over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35570 IV, U) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman