Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074, X

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (35074, X) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl