Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging In overleg met provincies onderzoek naar frauderisico’s uit laten voeren door de Strategische Milieukamer (35.600) (T03110)

- Voortgang aanpak stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor een brief waarin ook vragen zullen worden gesteld over andere recente brieven van de regering aangaande stikstofbeleid. Voorts besluit de commissie toezegging T03110 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer