Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 28 september 2021
1.
35355

In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum.

2.
35528

Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 26 oktober 2021.

3.
35122, L

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het eindrapport "Voorbereiding evaluatie Wet straffen en beschermen"; Wet straffen en beschermen

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 10 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Rondvraag

Het lid Recourt (PvdA) wijst de commissie op de eerste deskundigenbijeenkomst over artificiële intelligentie op 5 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren