Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Zelftesten (35.807) (T03146)

-
35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten toezegging T03145 (Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan) ambtelijk ter beoordeling aan het lid Raven (OSF) voor te leggen en toezegging T03146 (Zelftesten) als openstaand te blijven beschouwen. Uit navraag is gebleken dat toezegging T03145 als openstaand aangemerkt dient te worden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer