Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie: De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld (35.875)

- E210015

Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2021 (35875, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra