Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (29.515)

- Werkprogramma 2022 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de minister van EZK van 30 september 2021 (29515, P)

De commissie besluit het Werkprogramma 2022 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) te betrekken bij het overleg met het ATR op 9 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer