Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- T02690

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 12 oktober 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren