Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 oktober 2021
1.
32317, MK

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake de geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober

De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 28 september 2021 (32317, MK) voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Nabeschouwing deskundigengesprek met prof. dr. C.R.J.J. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA)

De commissies blikken terug op het verloop van het deskundigengesprek met prof. dr. C.R.J.J. Rijken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren