Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030 COM(2021)572 (35.919)

-
EU-bosstrategie

Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de SP (Gerkens) gezamenlijk, de Partij voor de Dieren (Prast) mede namens de Fractie-Nanninga (Berkhout), en OSF (Raven). De conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer