Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)

- 35349

Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie besluit een commissiebrede brief te sturen aan de minister voor Rechtsbescherming over de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding slachtofferrechten. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren