Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 12 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), Q

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake intrekking voorstel van rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie stelt de geagendeerde commissiebrief ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman