Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 26 oktober 2021
1. Terugkoppeling NAVO PA Annual Session

Het lid Koole (PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van de jaarlijkse bijeenkomst van de NAVO Parlementaire Assemblee, die van 8 tot en met 11 oktober 2021 plaatsvond in Lissabon.

2. Terugkoppeling werkbezoek aan onderdelen van Defensie

Het lid Van Wely (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van het het gezamenlijke werkbezoek van de Tweede en Eerste Kamer aan de Koninklijke Luchtmacht en het Defensie Cyber Commando (DCC) dat plaatsvond op 8 oktober 2021, waar ook het lid Raven (OSF) aan heeft deelgenomen.

3. Uitnodiging ICM Responding to Foreign Interference in Cooperation with Like-Minded Democracies

De commissie inventariseert welke leden wensen deel te nemen aan de interparlementaire commissiebijeenkomst van het Europees Parlement inzake buitenlandse inmenging in Europese democratieƫn, die op 9 november 2021 plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk