Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Deelnemingenbeleid Rijksoverheid (28.165)

- Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag schriftelijk overleg (28165 / 35123, U

De commissie besluit op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer