Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars (34.842)

- T02690

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast) mede namens de PvdA (Crone). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren