Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit de inbreng voor schriftelijk overleg te verplaatsen naar 9 november 2021, zodat zij kennis kan nemen van de behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren