Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 oktober 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)

-
35593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

De commissie besluit op 2 november 2021 inbreng te leveren voor het verslag.

-
Handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Brief van de staatssecretaris van VWS van 15 oktober 2021 (35593, F)

De commissie neemt kennis van de brief van 15 oktober 2021. Eventuele vragen kunnen desgewenst worden betrokken bij de inbreng voor het verslag bij wetsvoorstel 35593 op 2 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer