Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35.529, O)

- 35927, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen aan de Eerste Kamer; Belastingplan 2022

In reactie op de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 21 september 2021 over moties en toezeggingen besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan te beschouwen: T02259, T02264, T02635, T02964, T02966, T03171, T03174, T03179, T03181.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar (of handhaven op) 1 januari 2022: T02775, T02950, T02956, T02962, T03160, T03180, T02631, T02629, T02805, T02918, T02977, T02389, T02978, T03261, T02957, T03259, T03260, T03172, T03169, T03074.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022: T02262, T02510, T02634, T02637, T02914.

De commissie besluit de volgende toezeggingen als doorlopend te beschouwen: T02668, T02811, T02916.

De commissie besluit de volgende moties te handhaven als niet uitgevoerd: 35241, H; 35302, N; 35529, O en 35529, Q.

De commissie besluit de status van de 4 toezeggingen (nog niet geregistreerd) die gedaan zijn tijdens de plenaire behandeling van de Machtigingswet oprichting Invest International en de motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. (35529, O) te laten beoordelen door de commissie voor BDO.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren