Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)

-
35593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PVV (Van Kesteren).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer