Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 november 2021
1. 29521

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie en van de minister voor BHenO inzake aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit, op verzoek van het lid Backer (D66), inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 16 november 2021.

2. Terugkoppeling OVSE PA verkiezingswaarnemingsmissie naar Georgiƫ

Het lid Raven (OSF) geeft een mondelinge terugkoppeling van de OVSE PA verkiezingswaarnemingsmissie naar Georgiƫ, die plaatsvond in oktober 2021.

3. Terugkoppeling OVSE PA autumn meeting

De leden Karimi (GroenLinks) en Gerkens (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van de herfstsessie van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, waar deze leden en het lid Beukering (Fractie-Nanninga) op 3 en 4 november 2021 aan hebben deelgenomen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk