Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (35.865)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet (35865) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 16 november 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer