Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

-
35572 / 32140, AB

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 2 november 2021 van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (35.572/32.140, AB) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren