Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (35.928)

-
Voorbereiding behandeling pakket Belastingplan 2022

De commissie besluit de wetsvoorstellen 35933 en 35873 te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2022. De commissie merkt daarbij op dat zij te zijner tijd graag in gesprek gaat met de nieuwe missionaire staatssecretaris van Financiën om de uitdrukkelijke wens van spreiding van de behandeling van fiscale wetsvoorstellen (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

Voorts besluit de commissie op 23 november a.s. opnieuw te bespreken of naast de beide staatssecretarissen van Financiën nog andere bewindspersonen worden uitgenodigd voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren