Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210022 - Voorstel voor een richtlijn en voor een verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme

- COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg wanneer de vragen van de Tweede Kamercommissie voor Financiën door de minister en staatssecretaris van Financiën zijn beantwoord.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren