Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)

- 35604, D

Brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

De commissie besluit dit onderwerp op 16 november 2021 opnieuw te agenderen. Het lid Karimi (GroenLinks) zal de concrete vragen van de GroenLinks-fractie m.b.t. de registratiefaciliteit in de vreemdelingenketen met de commissieleden delen. De commissiestaf wordt verzocht na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de registratiefaciliteit ter beoordeling voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren