Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 november 2021
1. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat J&V (35925 VI)

Bij inventarisatie blijkt dat de fracties van GroenLinks en PVV een begrotingsdebat wensen met de staatssecretaris van J&V over immigratie en asiel.

Voorts wordt voorgesteld om in het voorjaar van 2022, als een nieuw kabinet gevormd is, een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te houden. De bespreking van het voorstel wordt geagendeerd in een volgende vergadering van de commissie J&V.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren