Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)

- 35538, W en Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Brief van de staatssecretaris van VWS met het kabinetsstandpunt over het advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies zien af van het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg ten aanzien van de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 en de brief van de staatssecretaris van VWS van 19 oktober 2021. De brieven worden daarmee voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer