Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 november 2021
1. Voorbespreking gezamenlijke commissievergadering Koninkrijksrelaties

De commissie bespreekt mogelijke agendapunten en werkbezoeken ten behoeve van de gezamenlijke commissievergadering met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van heden ter voorbereiding op het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat van 5 tot en met 7 januari 2022 zal plaatsvinden in Sint Maarten.

2. Verzoek Eilandsraad Sint Eustatius

De commissie stemt desgevraagd in met een informeel besloten gesprek met leden van de eilandsraad van Sint Eustatius, te voeren op dinsdag 7 december 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman